Tisztelt sátoraljaújhelyi állampolgár!

Tisztelt Érdeklődő!

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel különleges jogrendet vezetett be.

Az Alaptörvény 52. cikk (4) bekezdése értelmében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46.§ (4) bekezdése alkalmazandó, mely jogszabályhely kimondja: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A rendelkezések értelmében Sátoraljaújhelyben a város polgármestere gyakorolja a képviselő-testület feladatait és hatáskörét a jelzett korlátozással, így ezen hatáskörben jogosult bármely ügykörben határozatot hozni, akár rendeletet alkotni, mely jogkörében eljárva a szükségesség arányosság elvére figyelemmel döntéseiért felelősséggel tartozik.

Tájékoztatom, hogy a jogi helyzet alapján Sátoraljaújhely Város Képviselő-testülete nem ülésezik, a polgármester a tervezett ülések tárgysorozatát a hozott döntéseket közli a képviselőkkel és a város polgáraival.

A polgármester úr által a veszélyhelyzetben alkotott rendeleteket s meghozott határozatokat az alábbiakban ismertetem meg.

A polgármesteri döntések folyamatos felterjesztéséről a Kormányhivatalhoz a jogszabályban foglalt határidőnek megfelelően gondoskodom.

dr. Terdik Sándor sk.
jegyző

 

  Leírás Link Kapcsolódó dokumentum(ok)
379/2021. (VI.14)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 379/2021. (VI.14.) határozata a sátoraljaújhelyi IV. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátásáról

-link-

előterjesztés

melléklet

378/2021. (VI.14)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 378/2021. (VI.14.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról

-link-

előterjesztés

melléklet

377/2021. (VI.14)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 377/2021. (VI.14.) határozata logisztikai szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről

-link- javaslat
376/2021. (VI.14)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 376/2021. (VI.14.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról

-link- előterjesztés
375/2021. (VI.14)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének375/2021. (VI.14.) határozata forgalmi rend felülvizsgálatáról

-link- előterjesztés
374/2021. (VI.9.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 374/2021. (VI.9.) határozata forgalmi rend felülvizsgálatáról

- link - előterjesztés
373/2021. (VI.9.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 373/2021. (VI.9.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról

- link - előterjesztés
372/2021. (VI.9.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 372/2021. (VI.9.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról

- link - előterjesztés
371/2021. (VI.9.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 371/2021. (VI.9.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról

- link - előterjesztés
370/2021. (VI.9.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 370/2021. (VI.9.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról

- link - előterjesztés
369/2021. (VI.8.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 369/2021. (VI.8.) határozata a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

- link - előterjesztés
368/2021. (VI.8.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 368/2021. (VI.8.) határozata a Zemplén Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség pályázatának támogatásáról

- link - előterjesztés
309-367/2021. (VI.3.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 309-367/2021. (VI.3.) határozatai települési támogatás és rendkívüli települési támogatás odaítéléséről

- link - -
 308/2021. (V.28.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 308/2021. (V.28.) határozata Sátoraljaújhely Város 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

- link -   előterjesztés
307/2021. (V.28.) 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 307/2021. (V.28.) határozata az Esély Otthon – „Esély Otthon Sátoraljaújhelyen” – lakhatási támogatás benyújtására új pályázati felhívás kiírásáról

- link - előterjesztés
306/2020. (V.28. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 306/2020. (V.28.) határozata a II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására kötött helyettesítési szerződés módosításáról

- link - előterjesztés
305/2021. (V.28.) 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 305/2021. (V.28.) határozata a 2020. évre vonatkozó Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról

- link -   előterjesztés
304/2021. (V.21.) 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 304/2021. (V.21.) határozata A Zempléni Vízilabda Klub támogatásáról

- link -   előterjesztés
303/2021. (V.20.) 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 303/2021. (V.20.) határozata az Újhelyi Gazdálkodási Kft. ügyvezetéséről

- link -   előterjesztés
302/2021. (V.7.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 302/2021. (V.7.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról

- link - előterjesztés
301/2021. (V.7.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 301/2021. (V.7.) határozata a Dr. Illés László Közegészségügyi Díj adományozásáról

- link - Határozati javaslat
300/2021. (V.7.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 300/2021. (V.7.) határozata a Nevelői Díj adományozásáról

- link - Határozati javaslat
299/2021. (V.7) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 299/2021. (V.7) határozata szociális alapon történő lakáshasznosításról - link - előterjesztés
298/2021. (V.7)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 298/2021. (V.7) határozata szociális alapon történő lakáshasznosításról

- link - előterjesztés
262-297/2021. (V.5.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 262-297/2021. (V.5.) határozatai települési támogatás és rendkívüli települési támogatás odaítéléséről 

- link - -
261/2021. (IV.26.) 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 261/2021. (IV.26.) határozata az Esély Otthon - „Esély Otthon Sátoraljaújhelyen” – ösztönző támogatásairól szóló Szabályzatának módosításáról

- link - előterjesztés
260/2021. (IV.26.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 260/2021. (IV.26.) határozata szociális alapon történő lakáshasznosításról

- link - előterjesztés
259/2021. (IV.22.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 259/2021. (IV.22.) határozata közterületi térfigyelő kamera kihelyezéséről

- link - előterjesztés
 258/2021. (IV.19.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 258/2021. (IV.19.) határozata lakóépületek felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról

- link - előterjesztés
257/2021. (IV.19.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 257/2021. (IV.19.) határozata lakóépületek felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról

- link - előterjesztés
256/2021. (IV.16.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 256/2021. (IV.16.) határozata az önkormányzati vagyonhasznosításról szóló 195/2021. (III.31.) határozat módosításáról

- link - előterjesztés
255/2021. (IV.13.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 255/2021. (IV.13.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról

- link - előterjesztés
254/2021. (IV.13.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 254/2021. (IV.13.) határozata közterület elnevezéséről

- link - előterjesztés
247-253/2021. (IV.12.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 247-253/2021. (IV.12.) határozatai önkormányzati vagyonhasznosításról

- link - előterjesztés
246/2021. (IV.12.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 246/2021. (IV.12.) határozata településrendezési terv felülvizsgálatáról 

- link - előterjesztés
245/2021. (IV.12.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 245/2021. (IV.12.) határozata ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

- link - előterjesztés
244/2021. (IV.9.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 244/2021. (IV.9.) határozata önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 101/2021.(III.11.) határozat módosításáról

- link - előterjesztés
243/2021. (IV.08.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 243/2021. (IV.08.) határozata Sátoraljaújhely Város településrendezési tervének módosításáról

- link - előterjesztés
199-242/2021.(IV.07)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 199-200/2021. (IV.07.) határozatai települési támogatás és rendkívüli települési támogatás odaítéléséről 

- link - -
198/2021. (IV.06.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 198/2021. (IV.06.) határozata sportszervezetek támogatásáról

- link - -
197/2021. (IV.06.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 197/2021. (IV.06.) határozata intézményi átszervezés véleményezéséről

- link - előterjesztés
196/2021. (IV.06.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 196/2021. (IV.06.) határozata a személyes gondoskodást nyújtó ellátások díjainak 2021. évi meghatározásáról

- link - előterjesztés
195/2021. (III.31.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 195/2021. (III.31.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról

- link - előterjesztés
194/2021. (III.31.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 194/2021. (III.31.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról

- link - előterjesztés
193/2021. (III.31.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 193/2021. (III.31.) határozata „Történelmi épületek felújítása Sátoraljaújhelyen” címen megvalósítandó projekt kapcsán egyedi támogatási kérelem benyújtásáról

- link - előterjesztés
192/2021. (III.31.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 192/2021. (III.31.) határozata „A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJA” – SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE címen megvalósítandó projekt kapcsán egyedi támogatási kérelem benyújtásáról

- link - előterjesztés
191/2021. (III.31.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 191/2021. (III.31.) határozata Sátoraljaújhelyi Bortemplom Rehabilitációja – „Aszútörténeti Kiállító és Rendezvénytér a Hegyalja Kapujában” címen megvalósítandó projekt kapcsán egyedi támogatási kérelem benyújtásáról

- link - előterjesztés
190/2021. (III.31.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2021. (III.31.) határozata a sátoraljaújhelyi IV. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátásáról

- link- előterjesztés
189/2021. (III.25.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 189/2021.(III.25.) határozata vissza nem térítendő támogatásról

- link - előterjesztés
188/2021. (III.18.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 188/2021. (III.18.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról

- link - előterjesztés
103-105/2021. (III.16.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 103-105/2021. (III.16.) határozatai települési támogatás és rendkívüli települési támogatás odaítéléséről 

- link -
102/2021. (III.11.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2021. (III.11.) határozata a Zemplén Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség pályázatának támogatásáról - link - előterjesztés
101/2021. (III.11.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2021. (III.11.) határozata önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

- link - előterjesztés
100/2021 (III.9.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 100/2021. (III.9.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról

- link - előterjesztés
99/2021. (III.9.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 99/2021. (III.9.) határozata a közművelődési megállapodás módosításáról

- link - előterjesztés
98/2021. (II.24.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2021. (II.24.) határozata a Tokaji Borbarátnők Társasága támogatásának megállapításáról - link - előterjesztés
97/2021. (II.24.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 97/2021. (II.24.) határozata Képviselő-testületi határozat visszavonásáról

- link - előterjesztés
96/2021. (II.18.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 96/2021. (II.18.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról - link - előterjesztés
95/2021. (II.17.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2021. (II.17.) határozata az Újhelyi Gazdálkodási Kft. részére történő tagi kölcsön biztosításáról - link - előterjesztés
94/2021. (II.16.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2021. (II.16.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról - link - előterjesztés
93/2021. (II.15.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2021. (II.15.) határozata az Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséről - link - előterjesztés
92/2021. (II.04.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2021. (II.02.) határozata általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről - link -

előterjesztés
előterjesztés

91/2021. (II.04.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2021. (II.04.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról - link - előterjesztés
90/2021. (II.02.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2021. (II.02.) határozata lakásigényüket saját erőből megoldani kívánó igénylők helyi támogatására - link - előterjesztés
89/2021. (II.02.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2021. (II.02.) határozata lakásigényüket saját erőből megoldani kívánó igénylők helyi támogatására - link - előterjesztés
66-88/2021. (II.01) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 66-88/2021. (II.01.) határozatai települési támogatás és rendkívüli települési támogatás odaítéléséről - link -  
9/2021. (I.28.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (I.28.) határozata a Sátoraljaújhelyi Polgárőrség Egyesület támogatásáról - link - előterjesztés
8/2021. (I.26.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (I.26.) határozata partnerségi egyeztetés lezárásáról - link - előterjesztés
7/2021. (I.26.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (I.26.) határozata Sátoraljaújhely város településrendezési eszközeinek módosításához
kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről
- link - előterjesztés
6/2021. (I.26.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (I.26.) határozata a Rákóczi Szövetség szervezésében magyar iskolában tanuló, határon túli
gyermekek részére "Beiratkozási ösztöndíj" támogatásának megállapításáról
- link - előterjesztés
5/2021. (I.18.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (I.18.) határozata a Dohány Úti Sportpálya használati szabályairól szóló 137/2019. (VII.18.) 
határozatának módosításáról
- link - javaslat
 4/2021. (I.13.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (I.13.) határozata a Közművelődési Díj adományozásáról

- link - javaslat
 3/2021. (I.13.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (I.13.) határozata Sátoraljaújhely Város településrendezési tervének módosításáról - link -

előterjesztés
melléklet

 2/2021. (I.8.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (I.8.) határozata önkormányzati vagyonhasznosításról

- link - előterjesztés
 1/2021.(I.6.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (I.6.) határozata kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében történő pénzeszközátadásról

- link - előterjesztés

  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2021. (I.26.) határozata

partnerségi egyeztetés lezárásáról 

szerda, 20 január 2021 16:09

Polgármesteri döntések - 2020

Tisztelt sátoraljaújhelyi állampolgár! Tisztelt Érdeklődő! Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel különleges jogrendet vezetett be. Az Alaptörvény 52. cikk (4) bekezdése értelmében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46.§ (4) bekezdése alkalmazandó, mely jogszabályhely kimondja:…
Frissítve: szerda, 02 június 2021 15:21

menu-logo