péntek, 31 január 2014 00:00

III. Gazdálkodási adatok

Tisztelt Látogató!

Sátoraljaújhely Város honlapjának megújítás miatt a közérdekű adatok, ezen belül az általános közzétételi listák adatainak feltöltése, karbantartása folyamatosan, soron kívül történik.
Amennyiben közérdekű adatigénylése van és a keresett adat a közzétételi listában nem található, kérjük az adatigénylését az erre vonatkozó szabályzat alapján kezdeményezze.
(SZABÁLYZAT a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről)

Az adatfeldolgozás idejére kérjük szíves türelmét!

dr. Rózsahegyi Ferenc
jegyző

         
    Adat Frissítve Archív
tartalom
elérhető
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója:  III. 1. melléklet  2016.09.06  
         
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:  III. 2. melléklet  2016.09.06  
         
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond:  III. 3. melléklet  2015.03.22  
         
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani:  III.4. melléklet  2017.01.31.

2017.01.31. ver.

2016.09.06. ver.

 

         
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye): Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a tulajdonában lévő vagyonra vonatkozóan koncessziós szerződést nem kötött.  2016.09.11.  
         
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések: III.6. melléklet  2016.09.06  
         
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések:      
         
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről): III.8. melléklet  2019.01.31.

2017.10.11. ver.

2017.10.19. ver.

2017.11.02. ver.

2017.12.20. ver.

2018.01.11. ver.

2018.01.15. ver.

2018.01.18. ver.

2018.01.25. ver.

2018.01.26. ver.

2018.01.31. ver.

2018.02.01. ver.

2018.02.02. ver.

2018.02.06. ver.

2018.02.19. ver.

2018.02.21. ver.

2018.04.11. ver.

2018.04.14. ver.

2018.04.16. ver.

2018.04.20. ver.

2018.04.23. ver.

2018.04.24. ver.

2018.04.25. ver.

2018.04.27. ver.

2018.05.02. ver.

2018.05.03. ver.

2018.05.04. ver.

2018.05.09. ver.

2018.05.14. ver.

2018.05.17. ver.

2018.05.18. ver.

2018.05.24. ver.

2018.05.29. ver.

2018.06.01. ver.

2018.08.09. ver.

2018.08.11. ver.

2018.08.13. ver.

2018.08.16. ver.

2018.08.21. ver.

2018.08.22. ver.

2018.08.27. ver.

2018.08.29. ver.

2018.08.31. ver.

2018.09.03. ver.

2018.09.07. ver.

2018.09.13. ver.

2018.09.25. ver.

2018.09.26. ver.

2018.10.08. ver.

2018.10.09. ver.

2018.10.13. ver.

2018.10.19. ver.

2018.10.24. ver.

2018.11.21. ver.

2018.11.23. ver.

2018.11.27. ver.

2018.12.03. ver.

2018.12.12. ver.

2018.12.17. ver.

2018.12.19. ver.

2018.12.20. ver.

2019.01.09. ver.

 

 

menu-logo