Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX.törvény 13.§ (1) bekezdése szerint: A helyi közügyek, valamint valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és…
  1. Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 1.1. Előzetesen véleményezi és állást foglal a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben: 1.1.1. az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása és módosítása, 1.1.2. valamennyi önkormányzati rendelet alkotás, módosítás, 1.1.3. helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó előterjesztések, 1.1.4.más önkormányzatokkal való együttműködési megállapodásokra, igazgatási társulásokra vonatkozó…

menu-logo