Polgármesteri Hivatal feladatai

Közfeladata:

Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok, valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok ellátása.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatok ellátása.

 

Alaptevékenysége:

A költségvetési szerv ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Ezen belül a Polgármesteri Hivatal alapvető feladata a hatályos jogszabályokban foglalt tevékenységek ellátása, az azzal kapcsolatos jogi, szervezési, gazdálkodási, végrehajtási, ellenőrzési és nyilvántartási tennivalók végzése, a döntések szakmai előkészítése, valamint a döntések végrehajtásának szervezése.

menu-logo