Rendeletek

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§-ában foglaltak alapján az önkormányzat által alkotott rendeletet az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az alábbiakban tekinthetőek meg Sátoraljaújhely Város Önkormányzat hatályos önkormányzati rendeletei.

TARTALOM JEGYZÉK:

-link-

 

Rendeletszám Leírás Link Melléklet(ek)
21/2004. (VIII. 3.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 21/2004. (VIII. 3.) számú rendelete a helyi környezet védelméről - link -  
31/2004. (XII. 20.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2004. (XII.20.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról - link -  
8/2005. (V. 2.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2005. (V.2.) rendelete Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról - link -  
8/2006. (III. 31.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III.31.) rendelete a közterületek rendjéről - link -  
39/2006. (XII. 22.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2006. (XII. 22.) rendelete a Sátoraljaújhely Város területén érvényesülő távhőszolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhőszolgáltatási csatlakozási díjakról - link -  
1/2007. (I. 4.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2007.(I.4.) rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról - link -  
10/2007. (III. 8.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(III.8.) rendelete a köztisztasági feladatokkal összefüggő tevékenység ellátásáról - link -  
12/2007. (III. 12.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (III. 12.) rendelete a lakóépületek felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról - link -  
25/2007. (VII. 7.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselõ- testülete 25/2007. (VII.7.) rendelete a fiatalok életkezdési támogatásáról - link -  
35/2008. (X. 30.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2008. (X.30.) rendelete a növények telepítési távolságáról - link -  
8/2010. (II. 15.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (II.15.) rendelete fizető parkolóhelyek létesítéséről, valamint üzemeltetésének szabályozásáról - link -  
9/2010. ( II. 15. )  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2010. ( II.15. ) rendelete a védett (gyalogos) övezet járműforgalmának korlátozásáról - link -  
29/2012. (IX. 12.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelete a Sátoraljaújhely Város Önkormányzatánál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelvekről, és etikai eljárás szabályairól, valamint a közszolgálati tisztviselőket megillető juttatásokról - link -  
39/2012. (XI. 22.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2012.(XI.22.) önkormányzati rendelete az állati hulladékok és állati hullák elszállításáról és ártalmatlanításáról - link -  
10/2013. (V. 3.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete növényi hulladék és avar nyílttéri égetéséről - link -  
25/2013. (IX. 11.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete közterületek elnevezésének és házszám-megállapításának szabályairól - link -  
26/2013. (IX. 11.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete a Díszpolgári Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről - link -  
27/2013. (IX. 11.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013.(IX.11.) az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatás célú használatának feltételeiről - link -  
12/2014. (VII. 10.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól - link -  
21/2014. (XI. 19.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról - link -  
24/2014. (XII. 11.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - link -  
9/2015. (IV. 30.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2015.(IV.30) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról - link -

melléklet 01

melléklet 02

melléklet 03

16/2015. (VI. 29.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról - link -  
21/2015. (IX. 11.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelete a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmények építményadójáról - link -  
22/2015. (IX. 11.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelete a telekadóról - link -  
24/2015. (IX. 11.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelete a temetők fenntartásáról és üzemeltetéséről - link -  
28/2015. (X. 26.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015.(X.26.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról - link -  
10/2016. (III. 24.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról - link -  
11/2016. (III. 24.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról - link -  
13/2016. (IV. 27.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról - link - melléklet
15/2016. (VI. 1.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelete a város jelképeiről, névhasználatának szabályozásáról és ünnepeiről - link -  
18/2016. (VI. 22.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(VI.22.) önkormányzati rendelete a sportról - link -  
19/2016. (VI. 22.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (VI.22.) önkormányzati rendelete a háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról - link -  
34/2016. (XI. 24.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról - link -  
4/2017. (II. 09.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(II.09.)önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről - link - melléklet
7/2017. (III. 27.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2017.(III.27.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól - link -  
9/2017. (IV. 26.)  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2017.(IV.26.) rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról - link -

melléklet 01
melléklet 02
melléklet 03

19/2017. (VII.11.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2017.(VII.11.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről

- link -  
20/2017.(VII.14.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól - link-  
4/2018.(III.29.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

- link -  
7/2018.(IV.27.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

- link - melleklet 01
melleklet 02
6/2019.(V.2.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2019.(V.2.) rendelet Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról

- link - melléklet 01
melléklet 02
melléklet 03
8/2019.(V.31.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól - link -  
10/2019. (VI.18.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (VI.18.) önkormányzati rendelete változtatási tilalom elrendeléséről

- link - melléklet 
20/2019.(X.31.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról - link -  
21/2019. (X.31.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely város településképének védelméről  - link -  
3/2020. (II.12.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről - link -  
11/2020. (VII.20.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (VII.21.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról - link -  
13/2020.(VIII.10) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020. (VIIII.10.) önkormányzati reendelete a gyermekjóléti alapellátásról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról - link -  
14/2020.(VIII.10) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (VIIII.10.) önkormányzati reendelete a helyi közművelődésről - link -  
 15/2020.(X.07.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020.(X.07.) önkormányzati rendelete a lakás és nem lakás célra szolgáló építmények építményadójáról szóló 21/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról - link -  
 16/2020.(X.07.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020.(X.07.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/2015.(C.26.) önkormányzati rendelet módosításáról - link -  
 17/2020.(X.07.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020.(X.07.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról - link -  
 18/2020.(XI.06.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  a köztisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelvekről, és etikai eljárási szabályairől, valamint a köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 18/2020.(XI.06.) rendelete megalkotására - link -  
 20/2020.(XI.25.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020.(XI.25.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2004.(III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról - link -  
 21/2020.(XII.22.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2020.(XII.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016. (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról - link -  
 22/2020.(XII.22.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2020.(XII.22.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról - link -  
 23/2020.(XII.31.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesterének 23/2020.(XII.31.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2004.(III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról - link -  
 1/2021 (I.14.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(I.14.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról - link -  
 2/2021 (II.15.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről - link -  
3/2021 (III.4) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016. (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról - link -  
4/2021 (III.10.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról - link -  
5/2021 (III.24.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (III.24.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 34/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról - link -  
6/2021.(III.25.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról - link -  
7/2021. (IV.9.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IV.9.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról - link -  
8/2021. (IV.16.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2004. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról - link -  
9/2021. (V.28.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.28.) rendelet Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról - link -  
10/2021. (VI.14.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2017.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról - link -  
11/2021. (VII.30.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelete a belteröleten folytatott állattartás szabályairól -link-  
12/2021. (VII.30.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelete a közterületeken történő maszkviselés helyi szabályairól szóló 19/2020.(XI.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívüli helyezéséről -link-  
13/2021 (VII.30.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelete az egyes egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről szóló 19/2017.(VII.11) önkormányzati rendelet módosításáról -link-  
14/2021 (VIII.30. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VIII.30) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról -link-  
15/2021 (IX.27.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX.27.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról -link-  
16/2021 (IX.27.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016 (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról -link-  
17/2021 (X.29.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021 (X.29.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról -link-  
18/2021 (XI.24.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról -link-  
19/2021 (XI.24.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról -link-  
20/2021 (XII.16.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról -link-  
21/2021 (XII.16.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelete a vásárok és piacok rendjéről -link-  
1/2022 (I.27.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (I.27.) önkormányzati rendelete a Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

-link-

-NJT-

 
2/2022 (II.15.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről -link-  
3/2022 (II.15.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról -link-  
4/2022 (II.24.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendelete  Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról -link-  
5/2022 (II.24) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022.(II.24.) önkormányzati rendelete  az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról  szóló 11/2016 (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról -link-  
6/2022 (III.3.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022 (III.3.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról -link-  
7/2022 (III.28.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022 (III.28.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Építési Szabályzatáról szóló 8/2005. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról -link-  
8/2022 (V.25.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022.(V.25.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról -link-  
9/2022 (VI.23.) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről -link-  
10/2022 (VI.28.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

-link-  
11/2022 (VI.28.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

-link-  
12/2022 (VI.28.)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti alapellátásokról

-link-  

 

 

menu-logo