Ügymenetek, letölthető dokumentumok, űrlapok, vagyonnyilatkozat

2014. Éves közbeszerzési terv - letöltés


Vagyonnyilatkozat:

- Nyomtatvány

- Kitöltési útmutató

Vagyongazdálkodási és Igazgatási Osztály

- Anyakönyvi kivonatok kiállítása
- Adatszolgáltatás nyilvántartásból
- Állampolgársági bizonyítvány kiállítása
- Birtokvédelem
- Házasságkötés anyakönyvezése
- Haláleset anyakönyvezése
- Házassági név megváltoztatása
- Hagyatéki eljárás

Letölthető dokumetumok:

- Magyar állampolgár külföldön történt eseményének hazai anyakönyvezése
- Születés anyakönyvezése
- Talált tárgyak kezelése


Szociális Osztály

Szociális Osztály feladatai

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - nyomtatvány
2. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása - nyomtatvány
3. Települési támogatás lakásfenntartásra - nyomtatvány
4. Települési támogatás díjhátralék kiegyenlítésére - nyomtatvány
5. Települési támogatás gyógyszersegélyre - nyomtatvány
6. Rendkívüli települési támogatás - nyomtatvány
7. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek viseléséhez - nyomtatvány
8. Köztemetés
9. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önbkormányzati ÖsztöndíjÉpítéshatósági és Városüzemeltetési Osztály
 Ipari - kereskedelmi hatóság

- Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység és működési engedély  eljárása, kérelme és megszűnés bejelentése.
- Ipari tevékenység és telepengedély eljárása, kérelme, megszűntetése.
- Üzleti célú szálláshely szolgáltatás eljárása, kérelme, megszűntetése.
- Nem üzleti célú szálláshely szolgáltatás bejelentése, eljárás menete.
- Zenés, táncos rendezvény engedélyeztetési eljárásának kérelme és megszüntetése.
- Vásárok, piacok létrehozásának eljárása, kérelme.
- Üzletek advent vasárnapi nyitvatartásának bejelentése.
- Cirkuszi menazséria létesítése
- Távhoszolgáltatás és távhőtermelési működési engedély
- Temetők és temetkezési szolgáltatás
- Vízgazdálkodás
- Üzlet nyitvatartási rend bejelentése.


Nyomtatványok: (csomagolt fájlok)

(Közter. bont. eng. - Közter. fogl. eng. - Működési engedély)

Építéshatóság
Az építéshatósági eljárások illetéke
Az építéshatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenységek
Az illetékességi területéhez tartozó települések listája
Összevont épitesügyi hatósági engedélyezési eljárás

Nyomtatványok:
-Egyéb kérelem nyomtatvány
-Előzetes építés bejelentés
-Engedély megadását megelőző hozzájárulás
-Építési engedélyhez startisztikai adatlap
-Építési-bontási hulladék tervlap
-Építésügyi hatósági bejelentés
-Építmény alapja kitűzésének bejelentése
-Építmény készültségi fokának bejelentése
-Fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat
-FMV bejelentése
-FMV nyilatkozat fennmaradáshoz
-FMV nyilatkozat használatbavételi engedélyhez
-Használatbavételi engedélyhez szükséges statisztikai adatlap
-Kérelem építésügyi hatósági eljáráshoz
-Kiskorú személy tövényes képviselőjének nyilatkozata
-Költségmentesség iránti kérelem
-Közmű nyilatkozat használatbavételhez, fennmaradáshoz
-Közmű-egyeztetési feljegyzés általános
-Meghatalmazás
-Műszaki szakértői nyilatkozat fennmaradáshoz
-Soronkívüli ügyintézés kérelme
-Szabálytalan építés időpontjának igazolása
-Tervezői hozzájárulás, szerzői jogvédelem
-Tervezői nyilatkozat építés bejelentéshez
-Tervezői nyilatkozat, egyeztetések
-Tulajdonosi hozzájárulás
-Utólagos építés kezdés bejelentés


Vagyongazdálkodási Osztály

- Önkormányzati tulajdonban lévo ingatlanok bérbeadása
- Lakáshoz jutás helyi támogatása fiatal házasok, vagy gyermekét egyedül nevelők részére
- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok elidegenítése
- Lakóépületek felújításához nyújtandó önkormányzati támogatás  
- Helyi támogatáshoz nyomtatvány
- Nyomtatvány lakásbérlet megszűnéséről
- Szociális bérlakás igénylése - nyomtatvány


Pénzügy

- Adó- és értékbizonyítvány

- Adóigazolás (hatósági bizonyítvány)

- Életkezdési támogatás
- Építményadó
- Gépjárműadó
- Idegenforgalmi adó
- Iparűzési adó

- Magánpárlat főzés utáni jövedéki adó

- Magánszemélyek kommunális adója

- Méltányossági eljárás

- Talajterhelési díj
- Telekadó

Nyomtatványok:

 
 
Hulladékszállítással kapcsolatos nyomtatványok:
 

menu-logo