kedd, 19 július 2022 11:29

Hirdetmény: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre és halmozottan hátrányos helyzetre jogosító határozatok lejárati ideje

HIRDETMÉNY

Tisztelt Szülő/Gyám!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. november 4-e utáni lejárati idővel megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre és halmozottan hátrányos helyzetre jogosító határozatok lejárati ideje tovább nem hosszabbodik, 2021. évi XCIX. törvény 96. § (3) szerint 2022. augusztus 31-ével lejárnak.

A lejáratot megelőzően már befogadhatók új kérelmek, melyek legkorábban 2022. szeptember 1. napjával fognak megállapításra kerülni.

Tájékoztatom, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság továbbra is jövedelemfüggő.

A kérelem nyomtatványhoz csatolni kell a kérelmező és családtagjai előző havi jövedelmeiről szóló igazolásokat (munkabér, táppénz, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások, kormányhivatali szervektől kapott ellátások, gyermekek után kapott ellátások igazolásait) és a személyes iratok bemutatása (személyi igazolvány, lakcímkártya) is szükséges.

Az óvodás és az iskoláskorú gyermekek esetén óvodai, - illetve iskolalátogatási igazolás csatolása is szükséges.

 

A kitöltött nyomtatvány benyújtható személyesen a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) Szervezési, Szociális és Hatósági Osztálya ügyfélfogadásán (hétfő: 13:00- 16:00, szerda: 13:00-16:30, péntek: 8:00-12:00).

Ügyintézők: Dr. Fényes Szabolcs                   telefonszám: 06 70/501-9253

                  Rajnáné Kovács Krisztina           telefonszám: 06 70/501-9107

Emellett, felhívom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek törvényes képviselőjének figyelmét, hogy a jogosultság alapjául szolgáló minden olyan változást, ami a kedvezmény igénybevételét érinti (jövedelmi helyzet-, család létszámának-, lakcímének változása, a gyermek(ek) tanulói jogviszonyában bekövetkezett változás, a gyermek(ek) nagykorúvá válása, házasságkötése) köteles hatóságomnál haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül bejelenteni.

Sátoraljaújhely, 2022. július 15.

 

Dr. Terdik Sándor

Jegyző megbízásából:

Dr. Madák Tímea sk.

Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály

osztályvezető

menu-logo