péntek, 08 július 2022 10:50

Hirdetmény: A 2888/A/10.hrsz számú ingatlan bérbeadása

HIRDETMÉNY

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 123/2022. (VI.22.) határozata alapján a sátoraljaújhelyi 2888/A/10. helyrajzi számú, természetben 3980 Sátoraljaújhely, Táncsics tér 6. szám alatti, 27 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget határozott időre történő

bérbeadásra meghirdeti.

A bérbeadás időtartama: 3 év.

Induló licitár: 1.500,- Ft/m2/hó

 

A bérleti díj összege a bérbevételt követő évtől, minden év május 1. napjával emelkedik az előző évi infláció mértékével.

Az üzlethelyiségben csak kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenység végezhető.

A liciteljáráson nem indulhat, aki Sátoraljaújhely Város Önkormányzatától nem lakáscélú helyiséget bérelt és ennek során több, mint 3 havi bérleti díj tartozást halmozott fel és bérleti jogviszonya ezért került felmondásra, illetve az sem, aki ellen jogcím nélküli helyiséghasználat miatt peres eljárás került megindításra.

Több jelentkező esetén az üzlethelyiség bérleti jogát az a pályázó nyeri el, aki a liciteljárás során a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot az alábbiak figyelembevételével.

A tulajdonos fenntartja magának azon jogot, hogy a liciteljárást bármikor érvénytelenné nyilvánítsa, illetve amennyiben a helyiségben a végezni kívánt tevékenység nem szolgálja a város érdekét vagy ellenkezik a városfejlesztési koncepcióval, úgy a bérbeadásra vonatkozó hozzájárulást megtagadhatja.

A 40.500,- Ft összegű kaució megfizetése, amely összeg sikeres pályázat esetén a bérleti díjba beszámításra kerül, a többi pályázónak az önkormányzat 8 napon belül visszafizeti,

  • bérleti szándékot tartalmazó pályázat benyújtása, amely tartalmazza

     - a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét,

- cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi kivonatát, valamint az igazolást arról, hogy a    pályázónak nincs adó, illetve TB tartozása,

- nyilatkozatot a pályázat feltételeinek elfogadásáról,

- a végezni kívánt tevékenység megjelölését.

A pályázónak kötelező liciteljáráson személyesen vagy meghatalmazottjuk útján megjelenni, személyi igazolvány, lakcímkártya, meghatalmazott esetén érvényes meghatalmazás bemutatásával. Ezen kötelezettségük nem teljesítése, vagy az írásbeli bérleti szándéknyilatkozat hiánya az eljárásból való kizárás követelményét vonja maga után.

A bérlő kötelezettsége az üzlethelyiségnek az általa végezni kívánt tevékenység céljára történő átalakítása, az ezekkel kapcsolatos költségek viselése, a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése. Az esetleges átalakítások költsége a bérleti díjba nem tudható be sem az átalakítást követően, sem a bérleti jogviszony megszűnésekor!

A pályázat nyertese a helyiségre köteles vagyonbiztosítást kötni.

Az ingatlan megtekinthető a Vagyongazdálkodási Osztállyal előre egyeztetett időpontban a 06-47/525-100 (9128. mellék) telefonszámon.

Bérleti szándékot – a kaució befizetését igazoló csekk másolatával, valamint az írásban benyújtott pályázattal – Sátoraljaújhely Város Önkormányzatához kell benyújtani 2022. július 15. (péntek) napján 12.00-ig.

 

 

 

A bérleti szándékot tartalmazó pályázat benyújtható papír alapon a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalban, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. címen, valamint elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

A kaució megfizetése teljesíthető készpénzben, pénztári befizetéssel a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Ügyfélterében hétfőn: 08:00- 11:00-ig, valamint szerdán 13:30- 16:30-ig, illetve utalással a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata OTP Banknál vezetett 11734138-15350105 számú számlájára. A kaució összegének utalással történő megfizetése esetén a közlemény rovatban, kérem az alábbiakat feltűntetni: „kaució, Táncsics tér 6. üzlet bérbeadása”.

A liciteljárás időpontja: 2022. július 18. (hétfő) 10.00 óra.

Helye: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály „C”. ép. 1. emelet.

Bővebb felvilágosítás kérhető a 47/525-100/9128. telefonszámon.

Sátoraljaújhely, 2022. július 8.

menu-logo