csütörtök, 07 július 2022 10:27

Hirdetmény: 899 hrsz-ú ingatlan bérbeadása

HIRDETMÉNY

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2022. (VI.22) határozata alapján Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a tulajdonát képező sátoraljaújhelyi 899 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Köztársaság utca 16. szám alatti ingatlan udvarát raktározás célból

b é r b e a d á s r a   m e g h i r d e t i.

A bérbeadás várható időtartama: 6 hónap

Induló licitár: 20.000,-Ft/hó

 

Az ingatlan területe csak raktározási célra használható .

A liciteljáráson nem indulhat, aki Sátoraljaújhely Város Önkormányzatától nem lakáscélú helyiséget bérelt és ennek során több, mint 3 havi bérleti díj tartozást halmozott fel és bérleti jogviszonya ezért került felmondásra, illetve az sem, aki ellen jogcím nélküli helyiséghasználat miatt peres eljárás került megindításra.

Több jelentkező esetén az ingatlanhoz tartozó udvar bérleti jogát az a pályázó nyeri el, aki a liciteljárás során a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot az alábbiak figyelembevételével.

A tulajdonos fenntartja magának azon jogot, hogy a liciteljárást bármikor érvénytelenné nyilvánítsa.

A 2.000,-Ft összegű kaució megfizetése, amely összeg sikeres pályázat esetén a bérleti díjba beszámításra kerül, a többi pályázónak az önkormányzat 8 napon belül visszafizeti,

  • bérleti szándékot tartalmazó pályázat benyújtása, amely tartalmazza

     - a pályázó nevét, székhelyét, levelezési címét,

- nyilatkozatot a pályázat feltételeinek elfogadásáról,

A pályázó köteles liciteljáráson személyesen vagy meghatalmazottjuk útján megjelenni, személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, meghatalmazott esetén érvényes meghatalmazás bemutatásával. Ezen kötelezettségük nem teljesítése, vagy az írásbeli bérleti szándéknyilatkozat hiánya az eljárásból való kizárást vonja maga után.

A pályázat nyertese a helységre köteles vagyonbiztosítást kötni.

Bérleti szándékot – a kaució befizetését igazoló csekk másolatával, valamint az írásban benyújtott pályázattal – Sátoraljaújhely Város Önkormányzatához kell benyújtani 2022. július 15. (péntek) napján 12.00-ig.

 

A bérleti szándékot tartalmazó pályázat benyújtható papír alapon a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalban, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. címen, valamint elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

A kaució megfizetése teljesíthető készpénzben, pénztári befizetéssel a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Ügyfélterében hétfőn: 08:00- 11:00-ig, valamint szerdán 13:30- 16:30-ig, illetve utalással a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata OTP Banknál vezetett 11734138-15350105 számú számlájára. A kaució összegének utalással történő megfizetése esetén a közlemény rovatban, kérem az alábbiakat feltűntetni: „kaució, Köztársaság utca 16.”.

A liciteljárás időpontja: 2022. július 18. (hétfő) 10.00 óra.

Helye: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály „C”. ép. 1. emelet.

Bővebb felvilágosítás kérhető a 47/525-100/9128 telefonszámon.

Sátoraljaújhely, 2022. július 7.

menu-logo