kedd, 07 június 2022 15:02

Hirdetmény: 109/30/A/15 hrsz-ú ingatlan bérbeadása

 HIRDETMÉNY

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) a tulajdonát képező sátoraljaújhelyi 109/30/A/15 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Nefelejcs utca 2/B. I/7. szám alatti, komfortos, 1 és fél szobás 48 m2 alapterületű ingatlant szociális alapon

Bérleti szerződésbe foglalt megállapodással meghirdeti

 

A bérbeadás várható időtartama: 2 év

A Bérbeadó a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: a Rendelet) 15. § (1) bekezdése alapján a bérbeadó és a bérlő az lakástörvény 9.§ és 15.§-ban leírtak szerint írásban megállapodhat, hogy a) a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá és látja el a komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel, és a b) a bérlő a lakást átalakítja, korszerűsíti.

A lakás bérleti díja : 220 Ft/m2 bérleti díjat a Rendelet 17. § (2) bekezdés b) pontja alapján emelni kell, így a Bérlő havi lakbére, 11.616,-Ft/hó

A bérleti szerződés megkötésének feltétele a megállapodás létrejötte.

A megállapodásban a Szerződő felek megegyeznek a meghirdetett ingatlannal kapcsolatos felújítási munkálatok műszaki leírásában, annak minőségében és határidejében, költségviselési kötelezettségben, az elszámolás módjában.

Az ingatlan és a megállapodás jellemzői:

Az ingatlan falai javításra és festésre szorulnak

     A csatlakozók, villanykapcsolók pótlása és érintésvédelem szakszerű kialakítása

     Konyha burkolatát javítani szükséges

     Kályha pótlása szükséges

     Az ingatlanban található eszközök, régi bútorok elszállításának vállalása

 

A Rendelet szerint szociális helyzet alapján kiutalandó lakás bérlője az lehet:

  1. akinek vagy házastársának ( élettársának) vagy vele együtt lakó vagy együtt költöző közeli hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás, és
  2. családjában – együtt költöző hozzátartozókat is beleértve – az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegében 300%-át, egyedül és élő vagy nyugdíjas házaspár esetében 400%-át, és
  3. családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét meghaladja.

A leendő bérlő a Rendeletben foglaltak alapján köteles a lakást fenntartani.

A lakás megtekinthető a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályával történő előzetes egyeztetés alapján

A pályázatokat Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztályának címezve, külön formanyomtatványon, személyazonosító okmány és lakcímkártya másolattal, telefonszámmal, jövedelemigazolással ellátva 2022. június 17. napjáig kell írásban benyújtani a Sátoraljaújhelyi Hivatal aulájában elhelyezett víztiszta urnába történő bedobással, vagy a Vagyongazdálkodási Osztály Ügyfélfogadási idejében hétfőn 08.00-tól 12.00-ig, kedd 08.00-tól 12.00-ig, Csütörtök 13.00-tól 16.00-ig az ügyféltérben, vagyongazdálkodási ügyintéző részére átadással.

A pályázatok elbírálására a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság következő ülésén kerül sor amelynek eredményéről a nyertes pályázó értesítést kap. Bővebb tájékoztatást a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán kérhető személyesen az ügyféltérben vagy telefonon a 06 47 525 100 telefonszámon.

 

Sátoraljaújhely, 2022. június 7.

menu-logo