szerda, 30 március 2022 10:46

Hirdetmény: 1453 hrsz-ú ingatlan elidegenítése

HIRDETMÉNY

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2022. (III.24) határozata alapján Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a tulajdonát képező sátoraljaújhelyi 1453 helyrajzi számú, természetben Sátoraljaújhely, Mikszáth Kálmán utca 2. szám alatti ingatlant

e l i d e g e n í t é s r e   m e g h i r d e t i.

Induló eladási ár: 7.415.000,-Ft

A liciteljáráson való részvétel feltétele 741.500,-Ft összegű kaució befizetése.

Az elidegenítésre meghirdetett ingatlan tekintetében a vételi szándékot – a kaució megfizetését igazoló bizonylattal – a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán 2022. április 13-én 17.00 óráig lehet benyújtani. A pályázat benyújtható papír alapon a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalban, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. szám alatt, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

A liciteljáráson való részvétel feltétele megjelölt összegű kaució megfizetése, amely a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra, a többi pályázó részére az önkormányzat által 8 napon belül visszafizetésre kerül.

Az ingatlan megtekinthető: a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályával történő időpont egyeztetést követően.

A pályázók a licitlejáráson személyesen vagy meghatalmazottjuk útján jelenhetnek meg, személyi igazolvány, lakcímkártya, meghatalmazott esetén érvényes meghatalmazás bemutatásával. A fenti dokumentumok bemutatásáról szóló kötelezettségük nem teljesítése, valamint az írásbeli vételi szándéknyilatkozat hiánya az eljárásból való kizárás következményét vonja maga után.

A kaució megfizetése készpénzben, pénztári befizetéssel a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal ügyfélterében hétfőn 8:00 - 10:00-ig, valamint szerdán 14:30 - 16:30-ig illetve utalással a Sátoraljaújhelyi Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11734138-15350105 számú számlájára. A kaució összegének utalással történő megfizetése esetén a közlemény rovatban kérjük az alábbiak szerint feltüntetni a következőket: „kaució, 1453 elidegenítés.”

A liciteljárás időpontja 2022. április 14. (csütörtök) 14:30.

A liciteljárás helye: a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya, 3980, Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. „C” épület I. emelet

Több pályázó esetén az ingatlant az a pályázó szerezheti meg, aki a liciteljárás során a legmagasabb eladási árat ajánlja fel az elidegenítésre meghirdetett ingatlan esetében.

Bővebb felvilágosítás kérésére, valamint az ingatlanok megtekintését kezdeményező időpont egyeztetésre kérhető a 47/525-100 telefonszám 9155 vagy 9161 mellékleteken van lehetőség.

Felhívom a figyelmét arra, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának jogában áll a liciteljárást bármikor indoklás nélkül érvénytelenné nyilvánítani.

menu-logo